18 Tháng Bảy, 2024

Tìm hiểu ngôn ngữ học đối chiếu là gì và quá trình hình thành

5 min read

Ngôn ngữ học là ngành khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ cụ thể nói riêng. Cùng tìm hiểu ngôn ngữ học đối chiếu là gì và quá trình hình thành qua bài viết dưới đây.

Mục Lục

Ngôn ngữ học đối chiếu là gì?

(contrative linguistics – comparastive linguistics)

Ngôn ngữ học đối chiếu hình thành và phát triển trong ngôn ngữ học

so sánh.

ngon-ngu-hoc-doi-chieu
Ngôn ngữ học là ngành khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ

Xem ngay: ngôn ngữ hình thể là gì để biết thêm thông tin

Ngôn ngữ học so sánh là một trong 3 phân ngành lớn của ngôn ngữ học

hiện đại:

– Ngôn ngữ học đại cương (tìm hiểu các qui luật chung của ngôn ngữ

– Ngôn ngữ học miêu tả (đi sâu vào nghiên cứu miêu tả từng ngôn ngữ

cụ thể)

– Ngôn ngữ học so sánh (đối chiếu hay so sánh hai hay nhiều ngôn ngữ

khác nhau để tìm ra sự giống và khác nhau giữa chúng)

Như vậy giữa NNHSS và NNHĐC khác nhau ở những điểm:

– NNHSS tìm hiểu sự giống và khác nhau giữa các ngôn ngữ

– NNHĐC cũng tìm hiểu sự giống và khác nhau nhưng thien về sự khác

nhau nhiều hơn.

Ngoài ra NNHĐC còn dược hình thành trong quá trình tìm kiếm cách

hoc ngoại ngữ thế nào cho hiêu quả, vì vậy việc dạy và học ngoại ngữ là

nhân tố quan trong tác động đễn việc hình thành NNHĐC và phạm vi ứng

dụng của nó cũng chủ yếu sử dụng cho việc dạy và học ngoại ngữ.

Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của NNHĐC

Lich sử NNHSS được chia thành 3 phân ngành

– NNHSS lich sử: phát triển vào thế kỉ 19, có nhiệm vụ tmf hiểu nguồn

gốc phát sinh, nguồn gốc họ hàng của các ngôn ngữ

– NNHSS loại hình (loại hình học ngôn ngữ): phát triển mạnh vào cuối

thế kỉ 19, nghiên cứu tìm hiểu đặc điểm chung giữa các ngôn ngữ,

người ta nhóm thành từng nhóm.

NNHSS ĐC: phát triển mạnh và trở thành lĩnh vực nghiên cứu độc lập vào

những năm 50 của thế lỉ trước (TK 20) do nhu cầu học ngoại ngữ, phát triển

thành 3 thòi kì sau đây:

+ Từ thế kỉ 17 đến TK 18: phát triển mạnh ở Đcs, Pháp sau đó lansang Nga, chủ yếu nghiên cứu phần từ vựng nên có rất nhiều từ điển đối chiếu được biên soạn (từ điển: giải thích và đối chiếu. Từ điển đối chiếu là

song ngữ hoặc nhiều hơn 2 ngôn ngữ)

+ Nhiệm vụ của NNHĐC không rõ ràng, thường trùng với nhiệm vụ

của NNHSS lịch sử và loại hình

+ Từ cuối TK 20 đến nay: thời kì sung mãn (phát triển mạnh nhất), gắn

bó chặt với NNH miêu tả.

Cơ sở của việc nghiên cứu đối chiếu

ngon-ngu-hoc-doi-chieu
Ngôn ngữ đa dạng

Click ngay: Yohan ngôn ngữ ký hiệu để biết thêm về ngôn ngữ này

So sánh và các kiểu so sánh:

So sánh là một thao tác tư duy phổ biến của con người. Nhờ có so

sánh mà người ta phát hiện ra nhiều thuộc tính, quan hệ giữa các sự vật và

hiện tượng. Vì vậy so sánh không chỉ thể hiện trong đời sống hàng ngày mà

con trong các ngành khoa học nói chung và được dùng như công cụ nhận

thức của con người.

Có 2 kiểu so sánh:

Kiểu 1: giữa các hiện tượng và sự vật cùng loại đẻ tìm ra sự giống và

khác nhau giữa chúng

Kiểu 2: chỉ nhằm chúng minh cho một khía cạnh nổi bật nào đó giữa

hai đối tượng nào đó mà không chú ý đén sự giống và khác nhau giữa chúng,

thường thể hiện qua lối hoán dụ và ẩn dụ (trong văn học nghệ thuật). Kiểu

này thường mang tính chủ quan, cảm tính của người so sánh nên khong

chính xác, không dùng nhiều trong khoa học. Do vậy trong ngôn ngữ học

đối chiếu những yếu tố nào được đem ra so sánh thì bao giờ cũng phải

cùng loại (loại so sánh thứ nhất).

Nói cách khác đồng loại là điều kiện tiên quyết của ngôn ngữ học đối

chiếu.

Trên đây là ngôn ngữ học đối chiếu là gì. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin.

Facebook Comments
Rate this post